- Cổng thông tin tư vấn tuyển sinh: http://due.udn.vn/tuvantuyensinh
      - Đường dây nóng: 02363 52 2345 - 0911 223 777
 
      - Fanpage Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng: https://www.facebook.com/FaceDue/